TEST D'ORIENTACIÓ UNIVERSITARIA

Condicions d’ús de la web:

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i per mitjà del qual es deroga la Directiva 95/46/CE, us informem que les vostres dades seran tractades sota la responsabilitat de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU (en endavant, “FUAO CEU”) amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud d’informació, així com de mantenir-vos informats sobre les iniciatives i els esdeveniments que puguin ser del vostre interès en l’àmbit educatiu o que ens ajudin a entendre millor les vostres necessitats formatives. De la mateixa manera, us indiquem que està prevista l’elaboració de perfils a fi de conèixer els productes o els serveis que més us puguin encaixar i que siguin oferts per la nostra fundació o per entitats vinculades a ella (*), i d’entendre la millor forma de comunicar-vos-els segons les vostres preferències o els hàbits mostrats.


FUAO CEU us informa que els tractaments indicats es troben legitimats pel consentiment de les persones interessades o, si escau, de qui les representi legalment. 


De la mateixa manera, FUAO CEU us informa que les dades seran conservades mentre perduri el consentiment que hàgiu prestat, excepte en aquells casos en què tinguem l’obligació legal de conservar-les.
FUAO CEU us informa que tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Per aquest motiu, FUAO CEU es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè les dades siguin suprimides o rectificades sense dilació quan siguin inexactes.
Us informem que està prevista la comunicació de les vostres dades personals per part de FUAO CEU a fundacions, institucions i centres que depenguin de CEU o hi estiguin vinculats (*) amb finalitats pròpies de gestió, així com per poder mantenir-vos informats de les activitats i els projectes que duen a terme. Us informem que no està prevista la realització de transferències internacionals de dades.


D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent sobre protecció de dades, podeu adreçar-vos a l’autoritat de control competent a fi de presentar la reclamació que considereu oportuna. També podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, així com el dret a la retirada del consentiment prestat per al tractament d’aquestes dades. Per a això caldrà adreçar la petició a la FUAO CEU, c/ Bellesguard, 30, 08022 Barcelona, o a l’adreça de correu electrònic següent: [email protected].   


En relació amb els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades que podeu exercitar davant de FUAO CEU d’acord amb el capítol III del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), cal que tingueu en compte aquests aspectes:

 

 

 

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment, caldrà complir amb els següents requisits.

FUAO CEU ha nomenat una persona delegada de Protecció de Dades (en endavant, “DPD”), que s’encarregarà de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades en els tractaments efectuats per la nostra institució. Podeu posar-vos en contacte amb el DPD a fi de consultar-li dubtes, exercir els vostres drets o transmetre-li els vostres suggeriments a través de l’adreça de correu electrònic següent: [email protected].
FUAO CEU serà responsable del tractament de les dades introduïdes als formularis inclosos al web www.uaoceu.es. També haurà d’adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el risc que impliquin els tractaments que es duguin a terme en relació amb les dades obtingudes, que es troben establertes a la normativa de protecció de dades i que s’adrecen a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.


*Institucions, centres dependents i fundacions CEU: la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, la Fundación San Pablo Andalucía, la Fundación San Pablo Castilla y León, la Fundación San Pablo Sanchinarro, la Fundación Abat Oliba, la Fundación San Pablo para Ayuda al Estudio, el Colegio Mayor Universitario de San Pablo, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria i l’Asociación Católica de Propagandistas.

 

 
ENRERE